Web Site

Solucanlarn zellikleri

3879

Dünya üzerinde genel olarak  solucan gübresi üretiminde kullanlan solucan cinsi Krmz Kaliforniya Solucan olarak adlandrlan, Latince ismi Eisenia Foetida  olan solucan cinsidir.
 

Krmz Kaliforniya solucan, halkal solucan snfnda bulunan Lumbricidae ailesinin 8 türünden birisi olan toprak solucandr. Krmz Kaliforniya solucan laboratuar ortamnda  ve özellikle gübre üretimi için en uygun solucan olarak gelitirilmitir.
 

Bu türe ait solucanlarn doasndaki farkllk vücut yaplar, beslenmeleri ve ölçülerindedir. Uzunluklar 2.5 cm ile 10.5 cm, kalnlklar ise 0.5 cm ile 0.75 cm arasnda deikenlik göstermektedir.
 

Ön ve ba ksm daha kaln, güçlü, kasl ve turuncu renkte olup arka  kuyruk ksm daha ince ve zayftr. Ba ksmnda az , kuyruk ksmnn sonunda ise rektum bulunmaktadr.Yetikin solucanlarn arl 0.24 gr ile 1.4 gr arasndadr.
 

Bu solucanlar 0-40  derece scaklklar arasnda yaayabilmekte olup, 20 -30 derecede solucanlarn  gübre üretimi ve üremeleri için en ideal scaklktr. Scaklk dütükçe gübre üretimi de buna paralel olarak düecektir. Scaklk deeri 7 derecenin altnda ise üretim tamamen durmaktadr.


 

BAZI ÖZELLKLER

-Koyu krmz renktedirler.

-Derileri sayesinde nefes alrlar.

-Büyüklüklerine bal olarak günde ortalama 1 gr yem tüketirler. Ortalama 0,1 ile 0.05 gr arasnda gübre üretirler.

-Güne n sevmezler ve dorudan güne na maruz kaldklarnda ksa sürede ölürler.

-Uygun artlar saland takdirde 5 yl yaayabilirler.

- Solucanlar çift cinsiyetlidir.

-Kokon vererek çoalrlar.
 

NOT : Genelde ülkemizdeki en büyük yanlg  solucanlarn gübre üretimi ile ilgili bilinen rakamsal yanllardr.Bir adet solucan bir günde 0. 1 gram ile 0,05 gram aras (ortalama büyüklüe göre) gübre üretmektedir.Ayrca solucanlarmzn üreme katsaylar ylda ortalama en az 10 kat düzeyinde olmaktadr.

Buna göre profesyonel çapta bu ii yapmak isteyenler hesaplamalarn bu matematiksel görülere göre yapmak durumunda olup bu hesaplar dndaki uygulamalar hayal krklklar yaratabilir.Profesyonel çapta üretim yapmak için  100 bin adet solucan says ile  ie balam olan bir kiinin elinde bir yl sonunda en az 1 milyon adet solucan olur ve aylk üretim kapasiteside 3 000 kg ( 3 ton ) ile 1500 (1,5 ton) arasnda  dr.Üretim m2 alanlarn artrd taktirde solucan saysda artmaya devam edecek ve üretim miktarda buna bal olaraktan artacaktr.

Bunlarn dnda gerçek kalitede solucan gübresi üretmek için en önemli artlar

-solucanlara verilen yem standart ayn kalitede  olmaldr.

-solucanlarn bulunduu ortamlarda devaml olarak nem.sicaklk.ph deerleri standart düzeylerde ve sabit derecelerde olmaldr.Zaman içerisinde bu deerlerde ölçüm aralklarndaki deiiklikler gübre üretrim hzn ve gübre kalitesini büyük ölçeklerde etkilemektedir.

Kalkiteli solucan gübresi üretimindeki en önemli  faktörlerden biriside zaman kontrolüdür.Zamanndan önce yaplan hasatlar,veya zamanndan çok sonra yaplan hasatlar,gübre kalitesini etkilemektedir.Zamanndan önce yaplan hasatlarda üretilmi olan gübre  kullanlan tarmsal ürünlere  faydadan çok zarar vermekte ve istenmeyern durumlar ortaya çkabilmektedir. 

-Ylda ortalama minimum 10 kat, uygun ortamlarda 20 kat kadar çoalabilme özelliine sahiptirler.

-Beslenmeleri saman, ot,sebze atklar,tala,kat,,büyükba hayvan atklar ve at dklaryla olmaktadr. Bu malzemelerin fermente edilmi olmas ve mayalanma sürecinden geçmi olmas yeterlidir.Tükettikleri gdalarda asit olmamaldr. Bu yüzden en güzel gda uygun PH derecesine sahip büyük ba hayvan dksdr.

-Solucanlardan yurtdnda tbbi olarak ta faydalanlmakta olup, Parkinson, alzaymr, epilepsi, izofren,ve egzama hastalklarnda ilaç endüstrisinde kullanlmaktadr.