Web Site

Solucan Gbresi Neden ok etkilidir?

3880

-Solucanlarn azlarnda di bulunmamaktadr. Talk, yutak gibi sindirimle ilgili hiçbir yardmc organ bulunmaz.Bu yüzden yedikleri atklar içersinde gerekli tüm mineralleri bulunduran gübre haline getiriyorlar.

-Solucanlar kendilerine verilen mamay yediklerinde mamay sindirim sistemlerinde enzim ve aminoasitlerle parçalyor ve sonuçta çok deerli ve enteresan bir gübre oluuyor.

-Solucan gübresi bitkinin büyümesi için gerekli olan tüm mineralleri yeterli miktarda ihtiva ediyor.

Solucan gübresinde azot, fosfor, potasyum, karbon, demir, çinko, magnezyum, kalsiyum gibi maddelerin yan sra, yüksek oranda organik madde, humik asit,ve fulvik asit, doal büyüme hormonlar, faydal enzimler içermektedir.

-Solucan gübresi içerdii yüksek dozdaki toprak ve bitki için yararl simbiyotik (rhizobium) ve asimbiyotik bakteriler (serbest ve azot fiske eden bakteriler ve mikoriza mantarlar )  ile topran mikro flora ve mikro faunasna canllk kazandrmaktadr.

-Solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yaplar, aminoasit ve vitaminleri dklarna kartrarak ortaya çkan gübrenin biyolojik aktivitesini artrmaktadrlar. Solucan gübresi içerisinde bu vitaminler, organik maddeler ve faydal enzimler bitkinin direk alabilecei formda bulunmaktadr. Bitki bu maddeleri direk alabildii için erkencilik salanmaktadr. Bu özellikler kimyasal gübrelerde bulunmamaktadr.

-Solucan  Gübresi içinde faydal mikroorganizmalar bulunmaktadr. Yani yaayan canl bir gübredir.

-Böylece bu gübreyle beslenen bitkilerde salkl ve hzl gelimelerinin yan sra erkencilik olmaktadr. Sözü edilen bu biyolojik stimulatörler dier hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha fazladr. Bunlar kimyasal gübrelerde hiç bulunmamaktadr.

-Solucan gübresi çok sayda  simbiyotik bakteri (rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (azotobakter) ve mikoriza mantar ihtiva eder. Bu mikroorganizmalar toprak içinde bulunan ancak bitki tarafndan alnamayan besin maddelerini parçalayarak bitki tarafndan alnabilir forma dönütürürler. Ayrca azot fiske eden bakteriler havadaki  azotun topraa kazandrlmasn salayarak bitki tarafndan almn kolaylatrr.

Solucanlarn   salg maddeleri ve enzimler üretim süreci içinde dklarna kartnda çok sayda ve çeitte enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu, içermektedir. Bunlar ise bitkinin doal geliimini, hzl gelimesini ve olumsuz çevre artlarna direncini artrmaktadr.

-Bitkilerin doal geliimlerinde etkili olan doal büyüme hormonlarndan bir çou solucan gübresinde yüksek miktarda mevcuttur.Solucan gübresinde bulunan bu doal büyüme hormonlarndn bazlar Giberalin,Sitokinin,Oksin v.s. hormonlardr.Doal olmayan metotlarla üretilip bitkiye verilecek olan kimyasal kökenli hormonlar ,insan sal için ar derecede tehlikeli olup,bir çok gelimi ülkede yasaklanmtr.

-Donmaya ve ar scaa kar bitkide direnç salamaktadr.

-Solucan gübresi  2-3 sene devaml kullanldnda toprakta zirai ilaç ve gübre kullanlmayacaktr.