Web Site

Solucan Gbresi retimi ve Teknikleri

3881

Solucan zaten dünyamzn var olduu günden itibaren yeryüzünde var olan bir canldr. Solucanlar toprakta devaml gezerek kendilerine kanallar açar. Yani topra devaml kazarak topran havalanmasn salarlar.
 

Gübre üretiminde kullanlan Krmz Kaliforniya Solucan çok yeme ve çok dk brakma özelliine sahiptir. Solucanlar devaml yediklerinden dolay devaml olarak, taze yeme ve nemli ortama yönlenirler. Gübre üretim teknikleri  solucanlarn bu özelliklerine bal olarak oluturulmutur.
 

Genel olarak profesyonel üretim tarzlarnda solucanlar belli bir zaman diliminde belli bir ortamda besleyerek, daha sonra gübre oluum aamasndan itibaren taze yeme yönlendirip gübresini alarak yaplmaktadr.
 

Ülkemizde genel olarak sürekli ak sistemi, kaydrmal öbek sistemi ve etraf kapal konteynrlarda besleyerek üretim yaplmaktadr.


-SÜREKL AKI SSTEM

 Uzun ve büyük sandklarda solucanlar yataklarna yerletirilir. Daha sonra solucanlara devaml  ve kontrollü olarak üstten taze yem verilir . Tabandaki yemi tüketip dk brakan solucan üstten verilen yeni ve taze yeme yönlenir. Belli bir süre sonra altta oluan gübre sandn altndaki motorlu mekanizma vastas ile bçakla kesilerek alttan alnr. Üstten yem verilip alttan kesme yaplarak devaml gübre hasad yaplan bu sisteme sürekli ak sistemi denmektedir. Profesyonel tarzda ve dünya üzerinde rabet gören bir sistemdir. çilik maliyeti bu sistemde minimum olmasna karn , ie yeni balayanlar için balangç maliyeti fazla olan bir üretim sistemidir.Belli bir solucan saysna ve ekonomik güce ulatktan sonra Sürekli ak sistemine geçi önerilmektedir.


-KAPALI KONTEYNIRDA ÜRETM

Bu sistemde de sürekli ak sistemi mant uygulanmakla beraber, sadece  konteynrn altnda kesme ve bçak sistemi bulunmamaktadr.Konteynr olarak ta ahap sandklar,plastik variller ,v.b eyler kullanlabilir. Oluan gübre konteynrda solucanndan ayrlarak gübre hasad yaplr.


-KAYDIRMALI YIIN SSTEM

Profesyonel tarzda ie yeni balayacak giriimciler için en uygun ve az maliyetli bir sistem olup sadece igücü biraz fazla bir üretim sistemidir.
 

Bu sistemde yerde düz bir beton zemin üzerinde solucanlar yere yataklara uzun öbekler halinde yerletirilir. Bu oluturulan öbeklere rutin olarak yem verilir. Belli bir zaman dilimi geçip oluturulan öbekler belli seviyelere geldii zaman solucanlara yönlendirme yaplr. Daha sonra öbeklerde yönlendirilen solucanlar devaml olarak yönlendirilen ksmdan yemlenir. Belli bir olgunlama sürecide beklenildikten sonra öbeklerin arka  ksmlarndan rutin olarak solucan gübresi hasad yaplr. Yani öbekler belli bir yükseklie ulanca, ön ksmdan yemleme arka ksmdan  gübre hasad yaplr.
 

Bu üç sistemde de solucan gübresi üretimi yaplrken dikkat edilmesi gereken en önemli husus verilen yemin muhakkak solucann sindirim sisteminden geçmesi zorunluluudur. Solucann sindirim sisteminden geçmeden hasad yaplan gübre olgunlamad için bitki üzerinde istenilen performans gösteremez. Ayrca bir önemli hususta solucan verilen yemin muhakkak fermente olmu ve devaml  ayn kalitede olmas zorunluluudur. Bu hususlar oluan solucan gübresinin kalitesi açsndan olmazsa olmaz koullardr.