Web Site

Krmz Kaliforniya Solucan

3886

KIRMIZI KALFORNYA SOLUCANI ( ESENA FOETDA )

Amatör tarzda ( hobi ) veya profesyonel tarzda solucan gübresi üretimi yapmak isteyen kii ve kurumlara
 

- Solucan temini (kendi üretimimiz olan safkan eisenia foetida cinsi solucanlardr.Gübre üretimi için , ülkemiz iklim ve artlarna en uygun olan  solucan cinsidir)
 

- Teknik destek ( gübre üretimi gerçekleene kadar )
 

- Pazarlama konularnda danmanlk
 

- Üretim projelendirmesi
 

 gibi hizmetler firmamz tarafndan verilmektedir.
 

Öncelikle solucan gübresi üretim iine  balamak isteyenlerin Orsol organik solucan gübresi üretim tesisini yerinde ziyaret edip bilgi almalar önemle rica olunur.Tesisimiz devaml olarak ziyaretçilere açktr.(Önceden randevu alnmas rica olunur).
 

Bu sektöre adm atp bu ii yapmak isteyen kii ve kurumlar temin edecekleri solucanlarn kesin olarak safkan solucanlar olmas gerekmektedir.Aksi takdirde istenilen ekilde bir üretim prosesi gerçekletirilemez. Ondan dolay piyasada çok düük fiyatlara satlmakta olan (ahr altlklarndan ve bu gibi yerlerden toplanan ) solucanlara itibar edilmemesi gerekmektedir.Bu ii uzun zamandr yapmakta olan,sektöre gönül vermi ,yegane ii bu olan ,resmi yerlerde kaytl olan firmalar tercih edilmelidir.
 

FYATLARIMIZ

-100 bin adet fiyat ---------------------------------   0,15 TL / adet---------------  15 000 TL 


NOT :

   - Solucan satlarnda teslimatlarmzda solucanlarmz yataklaryla beraber verilmektedir.Solucan yataklar solucanlarmzn yaamakta olduklar ortamlar olup,yataklaryla beraber tanmayan solucanlarda ölüm riski,çoalma sorunlar ve yeni ortamna adapte olamama gibi sorunlar çkmaktadr.   

  - Solucanlar Mersin'deki kendi üretim çiftliimizde yetitirmi olduumuz safkan Krmz Kaliforniya Solucan ( Eisenia Foetida) cinsi  solucanlardr.

Bu fiyatlar Mersin çiftlik teslimi fiyatlar olup, nakliye alcya aittir

Solucanlarn yataklarna yerletirilmesi ve gübre üretimi gerçekleene kadar geçen süre için teknik destek firmamz tarafndan taahhütlü olarak salanmaktadr.