Web Site

Sv Solucan Gbresi

3892

SIVI SOLUCAN GÜBRES

Orsol sv gübre,Orsol kat form solucan gübresinin özel ve teknolojik ilemlerden geçirilmesi ile üretilmi ,içerii mikrobiyal ve canl bir yapya sahip olan, bitkileriniz üzerinde % 100 etkisini görebileceiniz konsantre bir üründür.

Orsol sv gübremizi üstün klan özellikler;

- çeriinde makro ve mikro besin elementlerinin yannda yüksek oranda humik maddeler,bitkilerde büyümeyi ve gelimeyi etkileyen doal büyüme hormonlar (giberellin,oksin.sitokinin),fulvik ve aminoasitler ile fito-vitaminler,azot fikse eden bakteriler,mikorizal mantarlar,fungusit ve enzimler bulunmaktadr.

-Yüksek orandaki organik madde muhtevas nedeniyle ,topragnz organik maddece zenginletirir.Topranzn biyolojik ve fiziksel yapsn düzenler ve iyiletirir.

-Bitkilerin büyümesini hzlandrr.

-Genel olarak mahsulde %20 ile %40 arasnda art,üründe erkencilik ve uzun raf ömrü salamaktadr.

-Bitkilerin baklk sistemini güçlendirir,böylelikle bitkilerin hastalklara ve haerelere kar dirençli olmasn salar.

-Kökte saçaklanmay artrarakkök sistemini güçlendirir.

-Bitki besin almn artr

-çeriindeki faydal mikroorganizmalar sayesinde,bitkinin ihtiyaç duyduu temel elementlerin bitki tarafndan hzl ve kolay alnmasn salar.Dolaysyla bu özelliinden dolay kullanlan yerde kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanm azalr ,minimum ölçüye indirgenir.

-Orsol sv gübresini üstün klan özellik,özel üretim yöntemi ve teknolojisi bakmndan içeriinde hiçbir katk maddesi bulunamas ,mikrobiyal ve canl bir yapya sahip olmasdr.

-Orsol sv gübre mikrobiyal ve canl yapsndan dolay,bitkiler üzerinde hastalklar basklayc ve yok edici bir özellie sahiptir.

-Etken olduu bitki hastalklarndan bazlar ;

Üzüm balar ,fndk,sebzecilik ve meyvecilikte  bitkilerde oluan külleme ( küf-pas) hastal

Mildiyö,nematod,fuserium(kök ve kök boaz çürüklüü) hastal

Patates bitkisinde oluan siil,uyuz,v.b hastalklarda etkendir

ORSOL SIVI GÜBRE KULLANIMI:

Orsol sv gübre bitki geliiminin  her döneminde kullanlabilir.

Orsol sv gübre her türlü sulama sisteminde rahatlkla kullanlabilir.Damlama sulama sistemi ile tabandan kök gübresi olarak veya yaprak gübresi olarak üstten holder veya yamurlama benzeri sistemler ile pürkürterek uygulanr.

Uygulamalarda genel olarak 1 dekar arazi için 2 litre orsol sv gübre sulama suyu ile uygulanr.

Uygulamadan tam verim alabilmek için 15-25 gün ara ile ve en az 3 sefer uygulama yaplmaldr.lk uygulama yeni dikilmi olan fidanmzda tabandan damlama ile ,daha sonraki uygulamalar üstten yaprak gübresi olarak uygulanmaldr.

Uygulamalar sabah erken saatte veya akam geç saatte yaplmas önerilir.

Yapraktan ise 1 litre gübre 100 litre su ile kartrlarak üstten holder ile püskürterek en az 3 sefer uygulanmaldr.

 

5 litre  ambalaj fiyat -----  50 TL  

20 litre ambalaj fiyat-----   200 TL